''Hardrijders zelden beboet''

De landelijke verkeersofficier Koos Spee is de aanhoudende kritiek op het handhavingsbeleid van de maximumsnelheid in ons land meer dan beu. Volgens hem worden hardrijders in Nederland bijna nooit bekeurd, in verhouding met het aantal overtredingen dat zij begaan.

Zo werden er vorig jaar bijna twee miljard snelheidsovertredingen gesignaleerd door justitie, via het netwerk van meetlussen dat onder het wegdek van rijks- en provinciale wegen ligt. Maar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) verstuurde vorig jaar bijna 7 miljoen boetes. Met 7 miljoen automobilisten betekent dat gemiddeld één boete per persoon per jaar. Uitgaande van die twee miljard overtredingen zou de gemiddelde automobilist in Nederland dus ruim 285 keer per jaar de maximumsnelheid overtreden.

Van de beboete snelheidsovertredingen werd in 2002 ruim 3,6 miljoen binnen de bebouwde kom gepleegd, 1,7 miljoen op autosnelwegen en ruim 1,5 miljoen buiten de bebouwde kom.

Volgens Spee bestaan er ''helaas'' nog altijd mensen die menen dat flitspalen alleen tot doel hebben de staatskas te spekken. ''Zij bagatelliseren via websites de verkeershandhaving en spreken over een hetze tegen de automobilist. De cijfers bewijzen dat er geen jacht op de automobilist wordt gemaakt''.