Lager sterftecijfer bij Marokkaanse mannen (35+)

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben mannelijke Marokkaanse Nederlanders, na hun 35-tigste, een lager sterfterisico dan autochtonen. Voor alle allochtonen geldt juist dat ze een hoger risico hebben dan autochtonen; Marokkanen vormen hierop dus een uitzondering. Als redenen voor het verschil geeft het CBS aan dat Marokkaanse mannen een gezondere levensstijl hebben: een mediterraan voedingspatroon en minder roken en drinken.

Het overlijden als gevolg van kanker en hart- en vaatziekten komt in de Marokkaanse mannengroep van 35+ minder vaak voor. Kanker komt overigens sowieso minder vaak voor bij andere groepen allochtonen, in vergelijking met autochtonen. Hart- en vaatziekten zijn echter wel vaker de doodsoorzaak bij allochtonen, met name bij Surinaamse mannen.