Schapen-drama op Nederlands schip

Beetle had ons via de newssubmit het volgende vertaalde bericht te melden:

Australische Dierenbeschermings organisaties eisen dat meer dan 57.000 schapen, die aan boord zijn van een schip in de Perzische Golf, zo snel mogelijk op een humane wijze geslacht worden. De schapen waren oorspronkelijk bestemd voor Saudie-ArabiŽ maar de autoriteiten weigerden het schip aan te laten leggen, nadat er een uitbraak van ziekte was geconstateerd aan boord.

Dat is inmiddels zes weken geleden. Op dit moment zijn de temperaturen aan boord van het Nederlandse schip MV Cormo Express, ondraaglijk geworden, en nu eisen dierenrechten organisaties dat de schapen zo snel mogelijk worden geslacht voordat ze het loodje leggen door uitputting of infectie.

"Het wordt binnenkort een drijvend sterfhuis", aldus de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). De voorzitter van de RSPCA, Hugh Wirth, heeft er aan toegevoegd dat de situatie aan boord inmiddels hopeloos is. De zaak heeft veel stof doen opwaaien in de Australische media door wie het schip inmiddels het "Schip des Doods" is genoemd.

De Saudische autoriteiten weigerden de lading, omdat sommige beesten getroffen waren door een ongevaarlijke infectie. Het percentage getroffen dieren wordt betwist door AustraliŽ, dat sinds de uitbraak driftig op zoek is gegaan om een haven te vinden die de schapen wel aan wilde nemen. De schapen zijn zelfs gratis aangeboden aan iedereen die ze maar wilde hebben. Tot dusver heeft echter niemand de lading willen accepteren.

Ondertussen heeft de Australische regering de export van vee naar het Midden Oosten stil gelegd, voor de tijd dat er onderhandelingen gaande zijn met de Saudische regering, om hiermee een dergelijke situatie te voorkomen.

Afgelopen dinsdag weigerde ook Pakistan de lading aan te nemen nadat de Verenigde Arabische Emiraten dat daarvoor ook deden. Dit was de druppel die de emmer bij de dierenwelzijn organisaties deed overlopen. Er is een oproep gedaan de dieren zo snel mogelijk te doden om aan hun lijden een eind te maken. "De enige manier om aan het lijden een eind te maken is ze te slachten. Of het gebeurt aan boord ůf er wordt alsnog een haven gevonden... om ze naar een abattoir te zenden", aldus Hugh Wirth.

Volgens een andere dierenrechtenorganisatie is er een verdovingsgeweer aan boord waardoor de dieren verdoofd kunnen worden alvorens ze de keel door te snijden. Directeur Glenys Oogjes van die groep zei tegen persbureau Reuters dat de dieren daarna in een verbrandingsoven of een mixer kunnen worden gestort waarna de overblijfselen met water vermengd kunnen worden en in internationale wateren gedumpt.

AustraliŽ is de grootste exporteur van levende have in de wereld, met Saudie-ArabiŽ als grootste afzetmarkt. De export vertegenwoordigt een waarde van miljoenen dollars, maar dieren welzijnorganisaties zeggen dat deze industrie veel onnodig lijden veroorzaakt gedurende het transport, en ook na aankomst op de plaats van bestemming.