Extra leerjaar voor allochtonen

Allochtone jongeren zouden één jaar langer naar de basisschool moeten om hun kansen in het onderwijs te vergroten. Dat zegt de Utrechtse hoogleraar orthopedagogiek en kenner van onderwijsachterstanden P. Leseman, vandaag in dagblad Trouw.

Hij pleit voor de introductie van een negende leerjaar, waarin leerachterstanden van allochtonen kunnen worden goedgemaakt. Leseman wijst er op dat het aantal scholieren met leerachterstanden -veelal allochtonen- de komende tientallen jaren sterk zal toenemen.

De Onderwijsbonden CNV zijn voorstander van een groep negen. Voorzitter E. de Jong: ''Zo kun je de kansen van jongeren vergroten. Je moet wel uitkijken dat je deze leerlingen niet stigmatiseert, daarom zouden basis- en middelbare school in overleg zo'n extra jaar moeten vormgeven''.