Marokkaan even bang als Nederlander

Politiewetenschappers Eric Bervoets en Wouter Stol concluderen in hun onderzoek Opvattingen van Marokkanen en Nederlanders over veiligheid en leefbaarheid in de woonwijk, dat Marokkanen zich even onveilig voelen als autochtone Nederlanders. Tussen de twee groepen bestaat geen enkel verschil in de top 3 die ze als oorzaken voor hun gevoel van onveiligheid aangeven: 1) groepen jongeren, 2) angst om zelf slachtoffer te worden en 3) berichtgeving in de media.

Vooral groepen jongeren op straat, in deze wijken doorgaans Marokkaanse jongeren, zijn zowel voor Nederlanders als voor Marokkanen de belangrijkste oorzaak van het gevoel van onveiligheid.

Er is overigens wťl een groot verschil tussen Marokkaanse en autochtone bewoners daar waar het gaat om de vraag waarom mensen die groepen jongeren een probleem vinden: Nederlanders ervaren de overlast van rondhangende groepjes Marokkaanse jongens als een inbreuk op hun bewegingsvrijheid. De Marokkaanse bewoners zelf vrezen vooral een verdere aantasting van hun reputatie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders jonger dan 40 jaar banger zijn voor groepen Marokkaanse jongeren dan Marokkanen in dezelfde leeftijdsgroep, omdat ze vrezen dat die groepen hen iets aandoen. Overigens worden Marokkanen even vaak als Nederlanders slachtoffer van bedreiging, geweld en straatroof.

Verder viel het de onderzoekers op dat ze in de drie onderzochte wijken weinig gemengde groepen aantroffen.