Begrotingstekort in Nederland nog hoger

In 2002 was het Nederlandse begrotingstekort nog hoger dan de eerder gemelde berichten. Het Europese statistische bureau, Eurostat, heeft berekend dat het tekort 1,6 procent van het bruto nationaal product was.

Eerder werd er nog uitgegaan van een tekort van 1,1 procent. De herberekening was nodig na herziene gegevens van provincies en gemeenten. Nederland blijft ondanks het aanzienlijke hogere tekort wel binnen de eisen van het stabiliteitspact. In het stabiliteitspact staat dat een land niet een begrotingstekort mag hebben, dat meer dan drie procent van het bruto nationaal product bedraagt.

Frankrijk en Duitsland hebben beide de grens van het stabiliteitspact overschreden. Ze hadden een tekort van respectievelijk 3,1 en 3,5 procent. Finland daarentegen, had geen begrotingstekort, maar een overschot van 4,2 procent.