Wereldhandelstop in Mexico mislukt

De topconferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTO in Mexico is mislukt. Op veel punten stonden de arme en rijke landen lijnrecht tegenover elkaar. Gisteren had de top moeten uitmonden in een handelsakkoord, maar dat is niet gelukt.

Het overleg in Cancun is gestopt en zal niet worden gecontinueerd, tot grote vreugde van actiegroepen. Van tevoren was er al weinig hoop op een akkoord. De EU en de VS stonden van het begin af aan lijnrecht tegenover de ontwikkelingslanden.

Delegaties van veel arme landen zien de top niet als een mislukking, maar als een overwinning op het Westen. Zowel de rijke als de verschillende blokken van arme landen hadden grote kritiek op het compromis-voorstel dat hun was voorgelegd. Volgens dat voorstel zouden de VS en de EU hun subsidies op landbouwproducten voor een belangrijk deel afschaffen.

De WTO wil in ieder geval voor 15 december op hoog niveau bijeenkomen om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Het is de bedoeling dat er voor eind volgend jaar nieuwe afspraken liggen voor een vrijere wereldhandel.