Acties tegen beloning Ahold-topman

Als protest tegen de benoeming van de Zweed Anders Moberg als Ahold-topman wordt er op internet momenteel uitgebreid actie gevoerd tegen zijn aanstelling en exorbitante salaris. Moberg krijgt per jaar een salaris dat, in combinatie met optieregelingen en bonussen, op kan lopen tot tien miljoen euro. Mocht het hem niet lukken om Ahold weer op de rails te krijgen, dan krijgt hij als dank voor zijn bewezen diensten toch twee jaarsalarissen mee. Dit heeft hij voor zijn benoeming bedongen.

Op de aandeelhoudersvergadering van afgelopen week presenteerde het bestuur de benoeming van Moberg als een voldongen feit, waar de aandeelhouders alleen nog ja of nee op konden zeggen. Een andere kandidaat was niet beschikbaar. Dit leidde tot grote consternatie onder de aandeelhouders, mede omdat kort daarvoor het gedwongen ontslag van 440 andere personeelsleden van Albert Heijn was aangezegd, in verband met de al eerder bekend gemaakte zeer slechte bedrijfsresultaten.

Afgelopen week werd al gemeld dat een boze consument uit protest een website heeft geopend: http://www.letopdekleintjes.nl. Op de site staat een teller die bijhoudt hoeveel salaris Anders Moberg inmiddels heeft. Dit salaris begon met 3 miljoen euro bij zijn indiensttreding en loopt nu op met iets meer dan een euro per drie seconden.

Ook kunnen boze AH-klanten op de site protest aantekenen tegen de benoeming van Moberg, al dan niet met bonuskaartnummer om zo te laten zien dat ze inderdaad klant van AH zijn. Verder wordt op de site de mogelijkheid geboden om aan de Albert Heijn Klantenservice een boycotbrief te sturen en daarmee de bonuskaart terug te sturen. Zo kunnen de klanten duidelijk maken dat ze helemaal geen klant meer willen zijn van Albert Heijn.

De protestsite legt uit hoe te reageren via antwoordnummers (post) en 0800-nummers (telefoon) om zo op kosten van Ahold te protesteren. Ahold reageert hier inmiddels op door de mensen die via de website gereageerd hebben, terug te bellen. Dit doen ze door aan de hand van de bonuskaartnummers de telefoonnummers van de klanten te achterhalen.

In die reacties leggen medewerkers van AH uit dat zij niks kunnen doen aan de benoeming van Moberg. De SP vindt dit in een reactie "Slappe hap", en zegt dat directie en ondernemingsraad van Albert Heijn, dat deel uitmaakt van Ahold, op zijn minst protest kunnen aantekenen tegen de beloning van Moberg.

De SP heeft ook een eigen protestactie opgezet. Men kan op de site een standaard protestbrief naar Ahold sturen, die eventueel zelf gewijzigd kan worden. Volgens sp.nl worden er momenteel ongeveer dertig mailtjes per uur verstuurd. SP is ook bezig met het organiseren van protestacties bij filialen.

Met dank aan sushi-nori voor het bericht!