Markt voor huurwoningen steeds krapper

De markt voor huurwoningen wordt steeds krapper. Dat zegt de vereniging van woningcorporaties Aedes. Zo nam het aantal mensen, dat een huurwoning zoekt, in 2002 toe, terwijl het aantal beschikbare woningen afnam. De oorzaak van de krapper wordende markt is dan ook de slechte doorstroming. Koopwoningen zijn voor veel huurders niet te betalen. De huurders blijven dan ook noodgedwongen in hun huurwoning zitten. Aedes zegt dat de schaarste niet alleen meer in de grote steden is te vinden, maar ook in de provincie.

Voor een huurwoning is de wachttijd gemiddeld drie jaar. Dat is een toename van enkele maanden ten opzicht van 2001. In Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht kan de wachttijd oplopen tot zelfs acht jaar.

De corporaties hebben plannen om vijftigduizend nieuwe woningen bouwen en nog eens dertigduizend huizen aan te passen voor ouderen om de grootste problemen op te lossen. Ook aan de doorstroming van studenten naar de woningmarkt is gedacht. Zo zijn er zevenduizend woningen gepland te bouwen.