PvdA wil boetes op versturen spam

De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) wil dat er harde maatregelen komen tegen ongewenste e-mail (spam), sms en telefoontjes. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam heeft daarom vier amendementen ingediend op de Telecommunicatiewet, die deze maand in de Kamer wordt behandeld. Momenteel is ongeveer de helft van de verstuurde e-mails ongewenst.

Het versturen van spam via e-mail, sms-jes en mms-jes (multi media messenger service) zou volgens de PvdA strafbaar moeten worden gesteld. Er zouden boetes tot maximaal 4.500 euro op moeten komen te staan. In de Europese Unie is per oktober van dit jaar een verbod op spam van kracht. Maar daarin is echter niet opgenomen dat het versturen van spam een strafbaar feit is.