Onderzoek bewijst dat eendenkwaak echoot

Wetenschappers van de Salford University in Manchester hebben aangetoond dat een kwaak van een eend een echo produceert. Grondige analyse van professor Trevor Cox en andere akoestiek-experts hebben dit aangetoond.

Tot nu toe was het gekwaak van een eend één der mysterieën der natuur, aangezien een eendenkwaak officiëel werd aangemerkt als het enige dierengeluid dat niet echoot.

Cox heeft het geluid van een eend opgenomen in een anechoïsche kamer - een kamer waar geen geluid gereflecteerd kan worden. Daarna heeft hij de kwaak van een eend opgenomen in een kamer met kathedraal-akoestiek.

De opnames zijn vervolgens in een simulatie gebruikt in de Royal Albert Hall, om aan te tonen dat de kwaak van een eend wel degelijk echoot. Uit data-analyse bleek dit inderdaad het geval.

Wel bleek de envelope van de kwaak van een eend een gradual decay te hebben, wat de echo mogelijk moeilijker maakt om te horen, "Een eend kwaakt relatief zacht, waardoor het laatste gedeelte van het weerkaatste geluid vrij zacht is, en moeilijk te horen is", zegt professor Cox.