Stichting Brein: mp3-aanbieders afsluiten

MrRinuxs stuurde ons via de newssubmit het volgende herschreven bericht! Hartelijk bedankt hiervoor!

In navolging op hun jacht op de KaZaA-grootgebruikers wil de Stichting Brein via de rechter een zogenaamde 'doorgifteverbod' voor deze groep KaZaA-gebruikers afdwingen. Brein wil eerst de gebruiker via de I.M.-dienst van het uitwisselprogramma vragen om met het aanbieden van muziek te stoppen. Indien de gebruikers de mogelijkheid om de berichten te ontvangen, hebben uitgeschakeld, vragen zij de provider om de eisen door te geven.

Volgens Brein stoppen de meeste mensen met het aanbieden van auteursrechtelijk materiaal, als ze door de provider gewaarschuwd zijn. Doen ze dat echter niet, dan stapt de stichting naar de rechter, om de provider op die manier te dwingen om de betreffende abonnee af te sluiten. Op deze manier wil Stichting Brein het recht op privacy zo lang mogelijk ontzien en het aanbod van muziek stop te zetten.

In uitzonderlijke gevallen zal Stichting Brein via de rechter vragen om persoonsgegevens. Dat is het geval, wanneer de schade zo groot is, dat zij persoonlijk verhaal willen halen bij de aanbieder. Hierbij denkt de stichting bijvoorbeeld aan mensen die films verspreiden, nog voor ze in premiere zijn gegaan. Dit geldt ook voor gebruikers die 'waanzinnige hoeveelheden' bestanden aanbieden, aldus Stichting Brein.