Eenderde hoort sirenes niet

Knilessew had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit een onderzoek, dat Maurice de Hond uitvoerde onder 600 mensen, blijkt dat eenderde de eerste maandelijkse sirenetest al zeven jaar lang niet heeft gehoord. 67 procent van de ondervraagden zegt het luchtalarm vanochtend te hebben gehoord. 33 procent heeft daarentegen niets gehoord. Van de mannelijke ondervraagden hoorde 38 procent het luchtalarm niet en van de vrouwelijke ondervraagden 28 procent.

Het verschil in leeftijd is ook duidelijk zichtbaar. Van de ondervraagden, die ouder dan 50 jaar waren, hoorde 42 procent het luchtalarm niet. 29 procent van de mensen onder de 30 jaar hoorde de sirenes ook niet, wat toch een duidelijk verschil is. Tussen de regioís zijn er ook verschillen. In het westen zegt 37 procent het alarm niet te hebben gehoord. In de rest van het land is dat rond de 25 procent. Gelukkig wist 93 procent dat sindskort het luchtalarm iedere eerste maandag van de maand zal loeien.