Politiek schrikt van forse loonstijging

De regerende politieke partijen hebben geschokt gereageerd op het bericht van eind vorige week, dat de lonen dit jaar weer sterk gestegen zijn. Salarisadministrateur 'ADP Nederland' en adviesbureau 'Deloitte en Touche' meldden toen dat de brutolonen met 4,3% gestegen zijn ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is hoger dan een eerdere voorspelling van 3,4%.

Het CDA noemt het bericht alarmerend. Eind vorig jaar is volgens de partij een plafond van maximaal 2,5% afgesproken. ''Dit neigt naar het dubbele, terwijl de groeicijfers van het aantal werklozen ons iedere dag om de oren vliegen''. D66 vindt het zorgelijk dat de lonen niet geremd worden. ,,Dan weet je van te voren wat de uitkomst is: meer mensen op straat''.

De VVD denkt dat de stijging te maken kan hebben met afspraken uit het verleden, ''maar 4,3% is hoe dan ook veel te veel''.

Minister De Geus van Sociale Zaken (CDA) ziet 'geen reden verontrust te zijn'. In de cijfers van 'Deloitte' zijn alle incidentele loonstijgingen zoals periodieken en promoties meegenomen. Volgens de Arbeidsinpsectie blijkt dat de lonen in de afgesloten cao's na het najaarsakkoord met werkgevers en bonden niet gestegen zijn, aldus zijn woordvoerder. De CDA-fractie bestrijdt dit: loonmatiging is loonmatiging, zegt een woordvoerder.

De PvdA vraagt zich af of werkgevers de rug wel recht houden. ,,Op deze manier is hun roep om loonmatiging hypocriet''. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal zegt dat werkgevers meer betalen dan in de contractlonen is afgesproken. ,,Blijkbaar worden de lonen door de werkgevers opgejaagd en niet door de vakbonden''.