Vrijgegeven telefoontjes uit WTC zijn schokkend

flappentap, 1750GTV en Michel van Bergen hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Eerder was op FOK! al te lezen dat de gesprekken van het WTC zouden worden vrijgegeven. Dat is nu gebeurd en de gesprekkend zijn vaak schokkend.

Na veel juridisch getouwtrek hebben de autoriteiten in New York de telefoongesprekken vanuit de 'Twin Towers' vrijgegeven. De gesprekken zijn hartverscheurend en huiveringwekkend. Het vrijgreven van de gesprekken was omstreden. Zo waren vele nabestaanden tegen het vrijgeven van de laatste woorden van familieleden. Bovendien hebben nabestaanden veelal niet eerst zelf de woorden van omgekomen naasten kunnen lezen.

In een 2000 pagina's tellend document zijn alle getuigenissen verzameld. Zo valt er onder meer te lezen: de laatste woorden van mensen in het WTC, hartverscheurende laatste contacten met familieleden en beschrijvingen van verbijsterde brandweerlieden die mensen op het trottoir naar beneden zien vallen.

De autoriteiten moesten bijna twee jaar na de aanslagen op het World Trade Center, op last van de rechter de transcripties vrijgeven van de telefoongesprekken tussen mensen in het WTC en de reddingsdiensten. De ooggetuigeverslagen zijn soms huiveringwekkend.

Uit de hoge delen van het gebouw belden mensen die ingesloten waren, terwijl de zuurstof op begint te raken. Een stem is van een vrouw op de 88ste verdieping: "We zitten ingesloten...het hele gebouw zal op me neer komen. Het gebouw begint...naar beneden te komen''.

Werknemers schetsen de totale verwoesting en de dood en het verderf door de inslaande toestellen. "Er liggen overal lichaamsdelen. Zoveel...lichamen werden uit het gebouw geblazen. Er moeten hier honderden mensen zijn omgekomen. Lichaamsdelen moeten wel vijf stratenblokken verder liggen.''

Verder bevatten de transcripties de woorden en emoties van geschokte reddingswerkers die dekking moeten zoeken voor de mensen die uit de gebouwen springen. "We merkten dat mensen van de torens begonnen te springen. We begonnen te tellen maar stopten bij 14. Dit was afstotelijk en we schaamden ons dat we ze niet konden helpen.''

De laatste woorden van veel mensen moesten op last van de rechter openbaar gemaakt worden, nadat The New York Times daarover een rechtszaak had aangespannen. De transcripties zouden waardevolle inzichten bieden in de aanslagen die meer dan 2700 mensen het leven zouden kosten, meent de krant.

Nabestaanden en direct betrokkenen zijn niet altijd even blij met het openbaar maken van de inhoud van de geluidsbanden. "Stel jezelf in hun positie. Als dat jouw man is die daar zit, wil je dan dat de wereld hem hoort'', zegt één van hen.

Hier zijn gesprekken te lezen.

stuN stuurde ons een vertaalde versie van de gesprekken op de site van CNN (link hierboven), waarvoor onze dank! Hier kunnen jullie de gesprekken vertaald lezen.