Oudkerk: witte en zwarte scholen niet te voorkomen

In Amsterdam heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het rapport Onderwijssegregatie in Amsterdam van het SCO-Kohnstamm Insituut, zo bericht het Parool. Uit die rapportage blijkt dat Amsterdam is verdeeld in vooral ''zwarte'' en ''witte'' scholen en dat op de meeste scholen geen mix meer bestaat tussen kinderen van laag en hoog opgeleide ouders.

PvdA-wethouder Rob Oudkerk (Onderwijs) heeft niet de illusie dat de vorming van witte en zwarte scholen valt tegen te gaan. Hij zei het niet erg te vinden als op een school de meerderheid van de kinderen allochtoon of autochtoon is, zolang dit maar een goede afspiegeling is van de wijk waarin zij wonen.

Wethouder Oudkerk vindt wel dat scholen de ouderbijdrage moeten aanpassen als de hoogte van het bedrag ouders afschrikt. Volgens het rapport kan de hoge vrijwillige ouderbijdrage van soms wel 500 euro die enkele scholen in de stad vragen, als een drempel werken voor minder daadkrachtige ouders. Het draagt niet bij aan een goede menging van kinderen van verschillende afkomst.

Oudkerk heeft geen wettelijke mogelijkheden om de bijdrage te verminderen, maar vindt dat 'scholen zelf hun verantwoordelijkheid op dit terrein moeten nemen'. Met het rapport was Oudkerk blij, omdat ''de feiten nu niet meer ter discussie staan''.

De Socialistische Partij (SP) vindt dat Oudkerk met de betreffende scholen over de hoge ouderbijdrage tot overeenstemming moet komen. De SP hoopt dat de wethouder er verder alles aan doet de segregatie tegen te gaan.

De VVD is blij dat de onderzoekers gedwongen spreiding als oplossing voor de segregatie op scholen afwijzen. GroenLinks vindt vooral de witte scholen een probleem, in een stad waar bijna de helft van de schoolgaande kinderen allochtoon is. Waarom GroenLinks dat een probleem vindt, meldt het Parool overigens niet. GroenLinks vindt ook dat Oudkerk vooral zijn energie moet steken in het tegengaan van achterstanden