'Nederlanders willen limiet allochtonen'

De Nederlandse bevolking is in grote meerderheid voor een limiet aan het aantal allochtonen dat in Nederland moet worden toegelaten, zo blijkt uit gegevens van het SBS 6-programma De Stem van Nederland. Ook is een grote meerderheid voor spreiding van zwakke groepen.

Zo blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond dat 67% vindt dat er een limiet gesteld kan worden aan de grootte van een bepaalde bevolksgroepering in een stad of dorp. 73% is van mening dat zwakke groepen zoals bijvoorbeeld allochtonen verspreid moeten worden over Nederland.

Een zeer grote meederheid van de ondervraagde Nederlanders, 83%, vindt dat er een spreiding van allochtonen moet komen over Europese landen. Dit omdat Nederland internationaal bekend staat om haar multiculturele samenleving en er in vergelijking met andere Europese landen veel allochtonen wonen in ons land. 70% van de Nederlanders is voorstander van een limiet aan het aantal allochtonen dat hier zou mogen wonen.

In het idee dat er in een stad of dorp maximaal 50% van de inwoners allochtoon mag zijn, kan een kwart van de Nederlanders zich vinden; 72% daarentegen meent dat het er wel minder mogen zijn.

Verder vindt 61% van de ondervraagde Nederlanders dat er een grens moet worden gesteld aan het aantal allochtonen dat in Europa zou moeten worden toegelaten. Slechts 17% meent dat de helft van Europa uit allochtonen zou mogen bestaan; 76% vindt dat veel te veel.