Kamp ontslaat geen vrouwen bij defensie

Volgens VVD-minister Henk Kamp (Defensie) zullen bij de reorganisatie van de krijgsmacht geen vrouwen worden ontslagen. Kamp zegt dat in een interview met het feministische maandblad Opzij. Volgens de minister moet het streefcijfer van 12% vrouwen bij de krijgsmacht in 2010 gehandhaafd blijven. Op dit moment is 8.5% van het defensiepersoneel vrouwelijk. Defensie bezuinigt de komende jaren 380 miljoen euro, wat ten koste gaat van 9.000 van de circa 70.000 banen.

Kamp zegt verder rond 2010 de eerste vrouwelijke generaal te verwachten. ''Maar dan moeten die paar vrouwelijke kolonels die in operationele dienst zitten, niet voortijdig opstappen''.

De vakbond voor defensiepersoneel VBM/NOV heeft verontwaardigd op de uitlatingen van de VVD-bewindsman gereageerd en spreekt van ''seksediscriminatie''. Volgens de bond zouden enkel overtollige functies verdwijnen. ''Als een vrouw op een overtollige functie zit, zou zij volgens Kamp dus de plek moeten innemen van een man die niet op een overtollige functie zit. Wij zullen hier niet mee akkoord gaan''.

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen) stelt echter dat positieve discriminatie mag om gelijkheid tussen man en vrouw te bereiken.