Betalen voor MSN Messenger

Pimpelwees en Nevermind hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit de nieuwe gebruikersovereenkomst van MSN Messenger blijkt dat Microsoft de optie open laat om in de toekomst geld te vragen voor deze dienst. Dit ontdekte The Inquirer na het lezen van de End User Licence Agreement (EULA).

In de voorwaarden staat te lezen:
"Microsoft behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de SOFTWARE te vervangen, aan te passen of te upgraden door u een vervangende of aangepaste versie van de SOFTWARE of een upgrade daarvan aan te bieden en voor deze vervanging, aanpassing of upgrade een vergoeding te verlangen."

The Inquirer geeft aan dat als users deze nieuwe overeenkomst accepteren, zij verplicht zijn voor nieuwe upgrades te betalen, of deze nu gewild zijn of niet.