Werkloosheid blijft toenemen

De werkloosheidcijfers in Nederland blijven onverminderd hard stijgen, zo meldt het CBS. In de periode mei, juni en juli telde ons land gemiddeld 414.000 werklozen; dat is 105.000 werklozen meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

De afgelopen maanden was 5,5% van de beroepsbevolking werkloos. Eén jaar eerder was dat nog 4,1%.

Volgens het CBS stijgt de werkloosheid de laatste tijd gemiddeld met 13.000 per maand. Het groeitempo ligt al een aantal maanden op dit hoge niveau. De stijging is hoog onder zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen.