Economie bijna één procent gekrompen

De economie van Nederland is in het tweede kwartaal van 2003 gekrompen met 0,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Begin jaren 80 was het voor het laatst dat de economie zo veel daalde, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste 6 maanden van dit jaar is het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, met 0,4% afgenomen in vergelijking met vorig jaar.

Overleg

Vandaag hebben minister Zalm (Financiën), premier Balkenende en de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken) geproken over extra bezuinigingen. Door nieuwe tegenvallers moet er tussen de 3 en 5 miljard euro extra bespaard worden, bovenop de 13 miljard die al in het regeerakkoord was afgesproken.

Het overleg heeft volgens Zalm nog niet tot conclusies geleid. Morgen komt het voltallige kabinet bijeen om te praten over de invulling van de bezuinigingen.