Steeds meer vrouwen sterven aan longkanker

Binnen de EU sterven steeds meer vrouwen aan longkanker. De toename is echter het sterkst in Nederland. Tussen 1985 en 2000 nam in Nederland het aantal sterfgevallen door longkanker onder vrouwen met maar liefst 54 procent toe. En dat is twee keer zoveel als in de meest andere landen.

Alleen Engeland kende een daling: min 1 procent. De sterke toename van de tabaksaccijns in Engeland zou daar de oorzaak van kunnen zijn.

Nederland zit overigens nog steeds in de Europese middenmoot. Van alle vormen van kanker neemt longkanker bij vrouwen binnen de EU het sterkst toe. Dat komt omdat vrouwen meer zijn gaan roken.