Man ontvangt politie met wapenarsenaal

Rolandtt had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een 65-jarige Haarlemmer is de politie vandaag hevig te lijf gegaan om zo te voorkomen dat zijn woonboot versleept zou worden. Hij ontving de politie met onder andere een bijl, een hooivork, een speer en straattegels. Een arrestatieteam wist de man uiteindelijk te overweldigen en te arresteren.

De gemeentelijke havendienst had de politie gevraagd de versleping van de boot te begeleiden. De bewoner was hier echter niet zo blij mee en ontving de agenten dan ook met het genoemde wapenarsenaal. Deze trokken zich terug om enkele uren later met een arrestatieteam terug te keren.

De boot moest versleept worden, omdat de man zich niet aan de verleende vergunningen hield. Op alle vriendelijke verzoeken kwam geen respons. Ook bestuurlijke dwang bleek in het verleden geen effect te hebben.