Meer geboorten bij oudere vrouwen

HansMij had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijk dat steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder een kind krijgen. Bij een kwart van hen gaat het zelfs om het eerste kind.

Vorig jaar bevielen 233 vrouwen in deze leeftijdsgroep, in 2001 waren dit er 205 en in 1998 slechts 177. Vrouwen lopen op hogere leeftijd een grotere kans een kind te krijgen met een chromosoomafwijking, zoals het syndroom van Down.

Ook bij vrouwen van 40 tot 45 jaar is een sterke toename van het aantal geboorten. In deze groep bevielen vorig jaar 5701 vrouwen: 250 meer dan het voorgaande jaar en 1576 meer dan vijf jaar eerder. Ook hier gaat het in een kwart van de gevallen om een eerste kind.

Het CBS constateert dat de afgelopen decennia vrouwen steeds later moeder worden. Gemiddeld bevielen vrouwen in 2001 voor het eerst toen ze 29,2 jaar waren. In 1950 was dat nog 26,4 jaar.

Geheel in de lijn van deze trend neemt het aantal tienermoeders af. Vorig jaar waren er 2649 bevallingen van vrouwen jonger dan twintig jaar. Dat zijn er 37 minder dan een jaar eerder.