Scheiding door trouwfoto

MADG0BLIN, Mickeys, Sylv3r en jOukeOukebOuke hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een huwelijk van enkele minuten, dat kan in Saudi-ArabiŽ. Een man uit Mekka was nog maar net getrouwd, toen de broer van zijn bruid hen op de gevoelige plaat vastlegde. De man was aanhanger van de fundamentalistische wahabitische leer van de islam. Deze keurt foto's en andere afbeeldingen van mensen af op basis van religieuze redenen.

Eerst wilde de man de fotograaf nog te lijf gaan, maar de gasten wisten hem hiervan te weerhouden. Hierop besloot hij van zijn vrouw te scheiden. Dit kan in Saudi-ArabiŽ door driemaal te zeggen dat men zijn vrouw verstoot.