Aardse zwaartekracht in beeld gebracht

Bullys en Helemoeilijkenaam hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Twee satellieten die rond de aarde draaien hebben de aantrekkingskracht van onze planeet in kaart gebracht. Deze kaart is super gedetailleerd en laat zien waar olievelden zitten, waar we aardbevingen kunnen verwachten, hoe het klimaat verandert en of we in Europa binnenkort een ijstijd kunnen verwachten.
Zwaartekracht op aarde in beeld gebracht
Vooral op zee valt het effect op; een schip bij India ligt ongeveer 200 meter lager dan een boot bij IndonesiŽ. Verder blijkt dat je op de weegschaal in Portugal meer weegt dan in Nederland; de zwaartekracht trekt in Zuid-Europa namelijk harder aan je. Dit komt omdat de massa op aarde ongelijk verdeeld is, dus de zwaartekracht verschilt ook van gebied tot gebied.

De satellieten zijn zo gevoelig dat zelfs het zwaartekrachteffect van een rivieroverstroming of extreem zware regenbui meetbaar is.

Op de foto: de rode vlekken zijn plekken waar de zwaartekracht heel sterk is. De blauwe plekken zijn zwakke zwaartekrachtpunten.