CIA gebruikt paranormalen in oorlogsvoering

De CIA heeft onlangs documenten vrijgegeven waarin staat dat ze paranormaal begaafden gebruikt hebben voor onderzoek naar de Lockerbie bombing. Ook hebben ze 'remote viewing' toegepast bij honderden militaire missies tot de Golfoorlog aan toe. Dit schrijft de krant The Sunday Herald, die een kopie van documenten in zijn bezit heeft weten te krijgen.

Het 26-pagina tellende rapport geeft inzage in het nu beëindigde Star Gate programma, een programma waarmee 20 miljoen dollar gemoeid was. Het programma liep van 1972 tot 1995, en het doel was "develop a long-range systematic and comprehensive approach to the investigation of anomalous mental phenomena".

Er staat in dat paranormaal begaafden via "remote-viewing" een sterke bijdrage in de CIA onderzoeken hebben gehad. Het US Congress heeft het programma in 1995 ontbonden vanwege negatieve mediapubliciteit en omdat er geprotesteerd werd over de ethische gevaren van parapsychische oorlogsvoering.