Steeds meer kinderporno in Europa

In Europa neemt de hoeveelheid kinderporno die wordt verspreid, toe. Bovendien vindt Europol steeds vaker nieuwe gevallen van kinderporno.

Het afgelopen jaar kwamen bij het Meldpunt Kinderporno op Internet ruim 6000 meldingen binnen. Dat is een toename van twintig procent, in vergelijking met het jaar ervoor. Pornografische afbeeldingen van één tot drie-jarigen zijn geen uitzondering meer.

Volgens Europol worden kinderen vaak seksueel misbruikt door bekenden, zoals vaders, ooms en 'vrienden' van de familie. Ze leggen de seksuele handelingen vast op video en bedreigen de kinderen, zodat ze niet durven te praten.

Europol wil misbruikte kinderen zo snel mogelijk opsporen om het psychische leed zoveel mogelijk te beperken. Door gebruik te maken van internet zijn de verspreiders van kinderporno echter steeds moeilijker te traceren.