Belastingdienst beschuldigd van fraude

thesummoner, Frasier, Movinghead, lunatix13, Thundercracker, Sjeen en Francky hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

De belastingdienst in Heerlen werd gisteren in het televisieprogramma Netwerk beschuldigd van valsheid in geschrifte. Toen de vogelpest heerste, hebben honderden asielzoekers meegewerkt bij de ruiming van dood pluimvee in de Gelderse Vallei en Limburg. Al die asielzoekers werkten onder hetzelfde sofinummer. Ook stonden ze ingeschreven onder dezelfde naam en geboortedatum: F. Vogelpest, geboren op 14 april 2003.

De asielzoekers kregen dat 'baantje' allemaal via ťťn bedrijf: Moonen Agroservice uit Stramproy. Toen dat bedrijf sofinummers voor de bijna 500 asielzoekers aanvroeg, werd dat verzoek geweigerd. In plaats daarvan werden de ruimers door de belastinginspecteur allemaal onder dezelfde naam en hetzelfde nummer geregistreerd. De belastingdienst verzon hiervoor de persoon F. Vogelpest, compleet met sofinummer, geboortedatum en adres. Volgens fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur mr. dr. A. Pleijzier valt dat onder valsheid in geschrifte.

Niet alleen de belastingdienst, maar ook het ministerie van Sociale Zaken hield zich niet aan haar eigen procedures. Moonen Agroservice kreeg binnen 24 uur een vergunning om de asielzoekers te laten werken, terwijl de procedure om zo'n vergunning af te geven normaal weken duurt. Het ministerie van Landbouw had erop aangedrongen dat de ruimers snel aan het werk gezet moesten worden.

Pleijzier denkt dat deze maatregel van de belastingdienst zo ingrijpend was dat het ministerie van FinanciŽn er van geweten moet hebben. Een woordvoerder van het ministerie meldt dat deze procedure niet volgens de regels is verlopen, en "dat dit nooit had mogen gebeuren". In Limburg is volgens de woordvoerder gezocht naar een praktische oplossing voor een noodsituatie, maar is uiteindelijk gekozen voor een oplossing die "niet kan". Een sofinummer mag niet aan meer dan ťťn persoon toegekend worden.

De procedure zoals die in Limburg gegaan is, is niet via het ministerie in Den Haag verlopen, aldus de woordvoerder van FinanciŽn. Het ministerie zegt dat het de kwestie serieus opneemt en van plan is om maatregelen te nemen om te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt. Over de inhoud van die interne maatregelen kon de woordvoerder nog niets zeggen.

Naar aanleiding van dit voorval dient de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) vrijdag een aanklacht in tegen de belastingdienst. De NBvH verwijt de belastingdienst deelname aan een criminele organisatie.