Amsterdam wil minder straatventers

Er zijn teveel straatventers in het centrum van Amsterdam. Dat vindt althans het stadsdeel Amsterdam-Centrum. Ze zijn daarom gestopt met het uitgeven van ontheffingen voor tekenaars, sieraadverkopers en schoenpoetsers. Volgens het stadsdeel moet de politie te vaak komen opdraven om orde op zaken te stellen.

In de hele binnenstad van Amsterdam geldt een ventverbod. Slechts voor een aantal pleinen geeft het stadsdeel ontheffingen. Het afgelopen half jaar werden er bijna tweehonderd ontheffingen afgegeven. Aanvragen die nu nog binnenkomen worden echter niet meer in behandeling genomen. De afgegeven ontheffingen zijn geldig tot het eind van dit jaar.

De stadsdeelvoorzitter wil ook onderzoeken of zij illegalen een ontheffing kan weigeren. Dit is momenteel juridisch nog niet mogelijk. Als een vergunning wordt aangevraagd mag de verstrekker vragen naar de verblijfsstatus van de aanvrager. Dit geldt echter niet als iemand een aanvraag doet voor het verlenen van diensten aan de openbare weg.

Straatmuzikanten hebben overigens geen ontheffing nodig. Zij moeten zich slechts aan de regels houden dat maximaal zes personen een half uur op een plaats onversterkt muziek mogen maken.