Proces tegen staat over de SGP

Het Clara Wichmann Instituut gaat een proces aanspannen tegen de Nederlandse staat, met als inzet dat ons land iets gaat doen aan het vrouwenbeleid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Eerder probeerde het instituut vrouwelijke SGP-sympathisanten te bewegen een proefproces tegen de partij te beginnen en deed het pogingen om het kabinet tot actie te bewegen. Beiden lukten niet.

Met het proces tegen de staat zou de politiek gedwongen kunnen worden actie te ondernemen tegen de SGP als die vrouwen blijft discrimineren. Bijvoorbeeld op straffe van uitsluiting bij de volgende verkiezingen. Daarvoor zal het Instituut onder andere een beroep doen op het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties. In 2001 verzochten de Verenigde Naties de Nederlandse regering zelfs dringend om maatregelen te nemen tegen de uitsluiting van vrouwen door de SGP.

Bij de SGP hebben vrouwen geen stemrecht en mogen ze geen lid van de gemeenteraad of het parlement worden. De SGP haalt zijn wijsheid dat de vrouw ondergeschikt is aan de man uit de bijbel: "In de bijbel staat dat de man het hoofd is van de vrouw, en daarnaar willen wij leven", zo zei SGP-voorzitter Kolijn eerder.


-
Het Clara Wichmann Instituut is het landelijk expertise-centrum voor vrouw en recht. Alle activiteiten van het instituut zijn er op gericht de rechtspositie van vrouwen te verbeteren.