Britse premier Blair vrijgesproken van misleiding

poohbeer en blablastampy hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Britse premier Tony Blair heeft het parlement en het Britse volk niet misleid over de redenen voor de oorlog in Irak. Ook is er niet geknoeid met bewijsmateriaal. Dat stelt een parlementaire commissie naar aanleiding van de verwijten die de premier hierover waren gemaakt. Wel wordt Blair verweten dat hij twijfelachtige informatie te sterk naar voren heeft gebracht.

Volgens de commissie is de samenstelling van twee dossiers met "bewijzen" die in de maanden voor de oorlog bekendgemaakt werden te sterk aangedikt. Zo is voor de bewering dat de vroegere Iraakse president Saddam Hoessein binnen 45 minuten met zijn massavernietigingswapens kon toeslaan, nooit enig bewijs gevonden. Die stelling had dan ook niet zo prominent mogen worden gebruikt. De toon van de dossiers was volgens de commissie stelliger dan in veiligheidsdossiers gebruikelijk is.