Beveiliging internet in gevaar door wachtwoorden

blablastampy had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Internet vraagt om teveel wachtwoorden. Steeds meer websites, internetkranten, online-nieuwsbrieven en internetspaarrekeningen vragen om wachtwoorden, usernames en andere toegangscodes. Gebruikers kunnen veel wachtwoorden dan ook niet meer onthouden. Mede ook omdat buiten het web steeds vaker om pincodes en wachtwoorden wordt gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van Safe Internet Foundation en PricewaterhouseCoopers Global Risk Management Solutions.

Om wijs te kunnen blijven uit alle wachtwoorden schrijven gebruikers steeds vaker wachtwoorden op of gebruiken ze telkens hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten. Dit ondanks adviezen om dit niet te doen. Bovendien gaat het vaak om eenvoudig te raden wachtwoorden zoals achternaam, de naam van hun kind, hun geboortedatum of postcode of hun kentekenplaat. Het gevaar dat de wachtwoordbeveiliging wordt gekraakt neemt door dit alles snel toe.