Havo en vwo worden minder zwaar

Het kabinet heeft besloten het onderwijs in het studiehuis te verlichten. Zo zal het vakkenpakket aangepast worden en het aantal lesuren verkort. De veranderingen worden echter pas in 2007 doorgevoerd.

Er zullen minder verplichte vakken komen en meer keuzevrijheid. Geschiedenis zal op vwo niet langer tot de verplichte vakken behoren. Ook hoeven vwo-leerlingen niet langer Frans ťn Duits te volgen. Wel blijft men verplicht naast Nederlands en engels een tweede moderne taal te kiezen. Ook zal men op zowel havo als vwo maatschappijleer moeten volgen.

Verder zullen de veranderingen afhankelijk zijn van het schooltype en profiel. Zo blijft natuurkunde een verplicht vak als je voor het profiel 'natuur en gezondheid' kiest en zal het aantal lesuren in dit profiel verhoogd worden. Het vak algemene natuurwetenschappen zal op havo niet langer verplicht zijn, op vwo blijft het volgen van dit vak wel een vereiste.

Minister Van der Hoeven (onderwijs) komt hiermee tegemoet aan de bezwaren die ze ontving tegen eerdere plannen voor de hervorming van het onderwijs. Diverse onderwijsorganisaties waarschuwden voor de negatieve gevolgen die de plannen op het bŤtaonderwijs van universiteiten en hoge scholen zouden hebben.

In de komende jaren zal de inhoud van de bŤtavakken tegen het licht gehouden worden. Sinds de invoering van de huidige tweede fase in 1999, regent het klachten van zowel leerlingen als leraren. Volgens hen zou het studiehuis te zwaar zijn. De minister wil rustig de tijd nemen om de aanpassingen in te voeren. "We kunnen de hervorming niet eerder dan in 2007 invoeren. We kunnen het ons bijvoorbeeld niet permitteren dat de leerboeken niet klaar zouden zijn."