Nederlanders zijn stakingsbereid

De economie van Nederland draait al een tijdje minder dan de afgelopen jaren. Dit is te zien aan de negatieve berichtgeving in de media en uit de cijfers die het CPB publiceert. Ook neemt de werkloosheid toe en zijn de verwachtingen niet al te rooskleurig.

Uit een onlangs gehouden peiling blijkt dat driekwart van de Nederlandse beroepsbevolking bereid is te gaan protesteren tegen de kabinetsplannen. De helft van de Nederlanders wil hiervoor zelfs gaan staken. Zo hopen ze op behoud van werkgelegenheid, vervroegd pensioen en koopkracht.

Dit blijkt uit een opiniepeiling die in opdracht van het Financieele Dagblad en het televisieprogramma Nova is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Interview-NSS. De resultaten werden opgesteld na 600 Nederlanders ondervraagd te hebben in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 64 jaar. De enquête is uitgevoerd aan de vooravond van het centraal overleg dat kabinet, werkgevers en vakbonden gisteren hadden.

Een onstuimige periode met veel vakbondsacties en arbeidsonrust wordt door 81 procent van de Nederlanders verwacht. Bijna driekwart van de Nederlandse werknemers ziet zichzelf meedoen aan acties, door de vakbonden georganiseerd. Dit aantal is aanzienlijk groter dan dat er Nederlandse vakbondsleden zijn. Er is namelijk maar een kwart van de Nederlandse werknemers vakbondslid. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders vooral voor het behoud van werkgelegenheid bereid te is demonstreren.

De geschiedenis leert dat de Nederlandse werknemers weinig stakingsgezind waren. De resultaten van het onderzoek laten echter zien dat nu een opmerkelijk hoog percentage wel bereid is tot het uitvoeren van stakingen. Zo is 53 procent bereid te staken voor behoud van werkgelegenheid, 47 procent is bereid om te staken voor behoud van de vut of het vervroegd pensioen. Verder is 51 procent bereid te staken tegen koopkrachtverlies en 44 procent is bereid te gaan staken voor het behoud van de huidige WAO-regeling voor arbeidsongeschikten.

Desondanks hebben het kabinet en de werkgevers een sterke positie, met de in het najaar te verwachten slag met de vakbonden. Doordat de economie minder goed draait, zal iedereen water bij de wijn moeten doen. Ruim driekwart (78 procent) van de Nederlanders blijkt bijvoorbeeld bereid om een uur per week langer te werken als daarmee de eigen baan behouden kan blijven. Daarnaast is er bereidheid tot loonmatiging. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (49 procent) van de Nederlanders bereid is om vijf procent nettoloon in te leveren, als daarmee de eigen baan gered kan worden.