Vrouwen en jongeren vaak onderbetaald

Ongeveer 68.000 werknemers in het bedrijfsleven verdienen minder dan het wettelijk minimumloon. Dat is 1,1 procent van alle werknemers in Nederland. Daarnaast hebben 130.000 werknemers een brutoloon dat gelijk is aan het minimumloon. Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie over 2001, waarvan minister De Geus van Sociale Zaken vandaag een rapport naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vooral vrouwen die in deeltijd werken en jongeren worden te vaak onderbetaald. Ze zijn voornamelijk werkzaam in de horeca, landbouw, detailhandel en reparatiebedrijven. Werknemers in kleine bedrijven worden het meest onderbetaald. Onderbetaling vloeit vaak voort uit afspraken over het nettoloon en de werktijden, en het niet toepassen van de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon.

De Arbeidsinspectie is niet blij met deze situatie en heeft inmiddels de onderbetalende werkgevers op de vingers getikt. Als die niet binnen drie maanden reageren, zal de Arbeidsinspectie de ondernemingsraad, werkgeversorganisaties en vakbonden inlichten. Minister De Geus heeft inmiddels aangekondigd de voorlichting over het wettelijk minimumloon verbeteren. Hij overweegt ook de kleine bedrijven waar onderbetaling veel voorkomt, gericht te benaderen.