Remigratiewet wordt afgeschaft

Het Kabinet gaat de regeling dat werkloze en zieke allochtonen met een uitkering naar hun land kunnen terugkeren, stopzetten. VVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie schaft de remigratiewet die dit mogelijk maakt af. Nederland is het enige land in de Europese Unie dat dergelijke remigratiewetgeving kent.

Het afschaffen van de regeling maakt onderdeel uit van het kabinetsbeleid dat ervan uitgaat dat allochtonen zelf verantwoordelijkheid dragen bij terugkeer naar hun land van herkomst. Alleen migranten die ouder zijn dan 45 jaar en minstens twee jaar in Nederland wonen kunnen in aanmerking komen voor de regeling.

Op dit moment maken ruim 4.300 mensen van de regeling gebruik. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor hun zijn. Het merendeel van de allochtonen dat gebruik maakt van de wet komt uit Turkije (1.751) en Marokko (1.451), alsmede enkele honderden migranten uit het voormalige JoegoslaviŽ.

De afschaffing van de wet levert in 2007 een besparing op van 30 miljoen euro. Maar volgens het Nederlands Migratie Instituut (NMI), dat migranten begeleidt bij het gebruik maken van de regeling, zou het afschaffen van de wet juist geld kosten.