'Arbeidsmigratie kost meer dan het opbrengt'

Blaze85 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is arbeidsmigratie op grote schaal geen effectief middel om de financiŽle gevolgen van de vergrijzing te verlichten. Het CPB stelt zelfs dat het schade kan toebrengen aan de Nederlandse economie.

Volgens sommige economen, waaronder president N. Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), kan het huidige Nederlandse welvaartsniveau niet worden vastgehouden zonder migranten. Maar volgens het CPB kan alleen beperkte arbeidsmigratie gunstig zijn voor de arbeidsmarkt. Dan moeten die immigranten wel hoger zijn opgeleid, goede vooruitzichten hebben op werk en in moeilijk vervulbare vacatures terechtkomen. (Of het moet gaan om mensen als gespecialiseerde wetenschappers en topvoetballers.)

Het CPB zegt dat de praktijk leert dat niet-westerse immigranten het gemiddeld aanzienlijk slechter op de arbeidsmarkt doen dan Nederlanders: ze zijn vaker werkloos, zijn meer afhankelijk van een sociale uitkering en hebben gemiddeld een lager inkomen.

Als Nederland opnieuw op grote schaal niet-westerse immigranten zou toelaten zullen de kosten voor onder meer zorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid van die groep, tijdens hun verblijf in Nederland, groter blijken dan de extra belasting- en premie-inkomsten voor de staat.

Het CPB merkt tenslotte op dat migranten in Nederland het gemiddeld minder goed doen dan migranten in andere Europese landen. Het is volgens het Planbureau nog onduidelijk wat hiervan de oorzaken zijn.

Het Kabinet wil het rapport van het CPB eerst bestuderen, alvorens met een reaktie te komen.