'Moslimpuber beter af in islamitisch pleeggezin'

Volgens het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering (IHSAN) uit Den Bosch kunnen moslimpubers, die thuis volledig zijn vastgelopen, het beste worden opgevangen in islamitische pleeggezinnen. Wanneer ze worden opgevangen in autochtone pleeggezinnen, zoals nu veelal gebeurt, kunnen door de cultuurverschillen de problemen juist verergeren.

Moslimpubers die in een autochtoon pleeggezin worden opgevangen moeten vaak wennen aan de nieuwe omgangsvormen en tradities. Zo krijgen zij in het nieuwe gezin vaak inspraak in besluitvormingsprocessen, terwijl dat in (conservatieve) islamitische gezinnen als ongepast wordt beschouwd.

Hulpverleners zien dat islamitische pubers - met name meisjes - de laatste jaren steeds vaker in een pleeggezin worden ondergebracht. ,,Velen ervaren de grote sociale controle binnen de islamitische gemeenschap als verstikkend en hebben het gevoel alsof zij twee levens leiden'', zegt Omaima Korz van de IHSAN. ,,Ze willen een goede moslim zijn, maar verlangen ook naar de vrijheid van de westerse samenleving. Sommigen raken verslaafd aan de drugs, anderen komen in het criminele circuit terecht. En er zijn ook gevallen bekend van pubers die thuis ernstig mishandeld werden.''

De IHSAN is een door de overheid gesubsidieerd instituut, dat deel uitmaakt van de Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk activeringswerk (SOM). Volgende maand opent de IHSAN een landelijk advies- en meldpunt pleegzorg voor moslims. Het meldpunt moet gaan fungeren als makelaar tussen voorzieningen voor pleegzorg en moslimgezinnen die bereid zijn tijdelijk een pleegkind in huis op te nemen.

De laatste jaren komen er steeds meer islamitische pleeggezinnen bij. Voorheen waren er maar weinig van zulke pleeggezinnen te vinden, en was het pleeggezin een autochtone aangelegenheid. De eerste potentiële islamitische pleegouders hebben zich volgens de IHSAN al gemeld.