Verbod op homoseks opgeheven in Texas

brillie en Duckbas hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Homoseksuelen mogen in de Amerikaanse staat Texas eindelijk weer legaal hun gang gaan. De rechter heeft het verbod op homoseks opgeheven. Dat verbod stond al zeventien jaar en was destijds uitgesproken door hetzelfde Hooggerechtshof.

Het verbod op seks tussen homoseksuelen blijft overigens in veel Amerikaanse staten nog van kracht. In maarliefst dertien staten mag er geen homoseks plaatsvinden. Het verbod geldt niet alleen voor seksclubs, maar zelfs voor in de privťsfeer.