Geen subsidie voor studenten op kamers

RedWind had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Studenten die op kamers wonen blijven verstoken van huursubsidie. Een voorstel van GroenLinks om de studenten wel subsidie te geven haalt geen meerderheid in de Tweede Kamer, zo bleek gisteren tijdens een overleg met VVD-minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting.

Het voorstel van GroenLinks kwam er op neer dat de overheid studentencomplexen aan zou wijzen waar de bewoners recht hebben op huursubsidie. Maar volgens de minister leidt zo'n plan tot grote administratieve problemen. Bovendien zou het flink wat geld kosten: 26 miljoen euro dit jaar en 70 miljoen euro vanaf volgend jaar.

De regeringspartijen CDA, VVD en D66 toonden begrip voor de argumenten van de bewindsvrouw. De LPF sloot zich hierbij aan.