Frankrijk: Verzet tegen hoofddoekjes neemt toe

Het verzet tegen hoofddoekjes wordt steeds feller in Frankrijk. Onlangs maakte de rechtse regeringspartij UMP al bekend bezig te zijn met een wetsvoorstel die het dragen van hoofddoekjes op scholen verbiedt. Het ziet er nu naar uit dat de regering-Raffarin zo'n verbod daadwerkelijk gaat uitvaardigen. Franse moslima's die gesluierd naar school gaan zijn dan in overtreding.

Bij de nieuwe wet is elk uiterlijk teken van religie in de klas verboden, óók keppeltjes en kruizen, maar het hoofddoekje is de ware inzet. ,,We moeten een Republikeins lesje leren aan degenen die uit de pas lopen'', zo zegt Renaud Donnedieu de Varbes, woordvoerder van Raffarins partij UMP.

Het publieke debat over de reden van het dragen van hoofddoekjes wordt ook scherper gevoerd. ,,Een radicalisering der geesten'', meent Donnedieu de Varbes. ,,Een tendens die terrein wint, moskee na moskee'', zegt Dalil Boubakeur, rector van de gematigde moskee van Parijs. En Alain Juppé, oud-premier (UMP) stelt: ,,De religieuze extremisten vormen tegenwoordig een bedreiging voor de Republiek.''

Volgens Elisabeth Altschull, een Parijse onderwijzeres, is een verbod op hoofddoekjes op school noodzakelijk omdat radicalisering op de loer ligt: ,,Het hoofddoekje is een nadrukkelijke uiting van geloof, zieltjeswinnerij. De banalisering van antisemitische beledigingen, het gemak waarmee sommige islamitische leerlingen racistische uitspraken doen of hun bewondering uiten voor Bin Laden. Het zijn niet alleen de leerlingen. Islamitische ouders komen klagen als we Diderot (grondlegger van de Verlichting) behandelen, en op de naschoolse opvang van de moskee krijgen de kinderen te horen dat zij zich moeten verzetten tegen de leraar.''. Altschull publiceerde in 1995 Le voile contre l'école (De hoofddoek versus de school) en schrijft nu samen met een aantal islamitische vrouwen, een vervolg op dat pleidooi voor afschaffing van de hoofddoek op school.

De neutraliteit in religieuze zaken staat verankerd in artikel 1 van de Franse grondwet, en is één van de 'Republikeinse waarden' waar Frankrijk trots op is.

Tegenstanders van een verbod beroepen zich trouwens óók op de Republikeinse waarden. Jean Glavany, socialistisch parlementariër, zegt: ,,We zijn allemaal tegen de hoofddoek op school. Maar de waarden van de Republiek gaan gepaard met tolerantie eerder dan met uitsluiting. Waar zullen de meisjes heengaan die de school niet meer in mogen? Naar de extremistische centra?''.

President Chirac zal zich naar verwachting in zijn toespraak op de nationale feestdag van 14 juli over de kwestie uitspreken.