LPF wil noodweer-expres artikel

blablablastampy had ons via de newssubmit het volgende te melden:

LPF-Tweede-Kamerlid Joost Eerdmans wil een 'noodweer-expres'-artikel op laten nemen in de wet. Die wet zou duidelijk moeten aangeven dat gepast geweld is toegestaan om een (winkel)dief aan te houden.

Volgens Eerdmans zou met een dergelijk artikel een einde komen aan de schimmigheid die er nu heerst over de noodweer-regel. Die zegt dat bescherming van lijf en goed mag, zonder daarbij te vermelden wat de grenzen zijn.

De Nederlandse wet kent nu al een noodweer-exces artikel. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als je met een mes wordt aangevallen je de dader uit noodweer mag verwonden, zelfs tot de dood aan toe. Er moet dan wel geen enkele andere mogelijkheid zijn geweest om aan het geweld te ontkomen. Had je kunnen weglopen, dan kun je geen beroep doen op noodweer-exces.

Eerdmans wijst erop dat de bestaande regel uitgaat van zelfverdediging, terwijl volgens hem duidelijk in de wet opgenomen zou moeten staan dat iemand die actief achter een dief aangaat, beschermd wordt. ,,Het kabinet wil de burger verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen, dan moet ze ook duidelijkheid geven over hoe de burger dat kan invullen''.