2500 handtekeningen voor actie 'Stop de Porno'

PCF had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een petitie van de christelijke politieke debatsite Ebate, genaamd 'Stop de Porno', is sinds de EO-jongerendag ruim 2500 keer ondertekend. De actie is gestart uit ergernis over de openlijke verkoop van pornografische lectuur. Rond Prinsjesdag worden alle handtekeningen overhandigd aan premier Balkenende met de vraag om, in het kader van de normen- en waardendiscussie, concreet iets te doen aan de overdaad aan seks op straat, tv en websites.

De initiatiefnemers van de actie, een aantal jongeren die lid zijn van ChristenUnie, stellen: "Wij vinden dit niet normaal. En zeker niet als je bedenkt dat dit gebeurt op een manier dat kinderen er mee worden geconfronteerd. We willen met deze actie twee dingen bereiken. Wij hopen dat winkeliers hun verantwoordelijkheid nemen en de verkoop van pornografische lectuur stoppen en we zouden graag een nationaal debat zien over de overdaad aan seks op straat en op tv. De overheid moet wat ons betreft haar verantwoordelijkheid nemen."

Onder de ondertekenaars van de petitie bevinden zich onder anderen predikanten, journalisten, publicisten en vertegenwoordigers van organisaties als de Evangelische Alliantie, verslavingszorgorganisatie De Hoop en de vakbond GMV. De initiatiefnemers hopen via websites van de ChristenUnie, de lokale afdelingen van de ChristenUnie en tijdens evenementen zoals het Flevofestival nog eens vele duizenden handtekeningen te verzamelen.

Update:
Inmiddels is er ook een tegenactie gestart op: http://porno.suffication.com. Op deze site wordt men opgeroepen om juist te tekenen tégen de petitie.