AEL Nederland officieel opgericht

Gisteren hield de Arabisch Europese Liga Nederland (AEL-NL) in Wageningen haar oprichtingscongres van de politiek-maatschappelijk beweging. De Belgische leider Dyab Abou Jahjah werd door de aanwezige leden gekozen als waarnemend voorzitter. De AEL wil op termijn via kandidaatstelling een Nederlandse voorzitter werven.

Op het congers scherpten zo'n 40 voornamelijk jonge moslims het partijprogramma van de AEL nog eens flink aan:

-> De AEL-NL zal er voor ijveren dat islamitische feestdagen verplichte vrije dagen op scholen worden.
-> Allochtone leraren moeten de gelegenheid krijgen vrij te nemen op religieuze feestdagen die voor hen van belang zijn.
-> De Onderwijsinspectie moet gaan toezien op discriminerend en racistisch gedrag van leraren. Dergelijk gedrag moet strafbaar worden.
-> Boycot van alle IsraŽlische producten.
-> Arabieren in hun thuisland verplicht Nederlands laten leren als ze naar ons land willen komen, moet als discriminerend en ongewenst worden beschouwd.
-> Accijns op alcohol verdrievoudigen.
-> Drugsbeleid Nederland gelijkschakelen met rest Europa
-> Op termijn moeten alcohol en drugs helemaal uit de Nederlandse samenleving worden gebannen.


Vice-voorzitter Naima El Maloushi zei dat ''vast staat'' dat allochtone leerlingen minder kansen krijgen omdat ze tot een etnische minderheid behoren. Vandaar het punt dat de onderwijsinspectie moet toezien op racistisch gedrag van leraren.

Waarnemend voorzitter Abou Jahjah zei dat de criminalisering van de Islam in Nederland erger is dan in BelgiŽ. Actieve moslims zijn ook burgers van Europa en moeten met hun religie evenveel plaats hebben als alle anderen, aldus Abou Jahjah.

Opmerkelijk was de uitlating van El Maloushi dat mensen met een criminele historie welkom zijn bij de AEL, als ze hun leven nu gebeterd hebben. Wellicht opent dat mogelijkheden voor het nu vastzittende bestuurslid Nabil Marmouch, die verdacht wordt van een gewapende beroving en handel in gestolen spullen.

AEL-Nederland heeft volgens het bestuur op dit moment zo'n 800 leden. De komende tijd zal de partij actief leden gaan werven. Of de partij zich ook zal inschrijven voor verkiezingen moet voor 2006 beslist zijn.