Straffen voor moord in Nederland laag

Het weekblad Elsevier heeft samen met het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek gedaan naar moord en doodslag in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de straf voor moord in Nederland relatief licht is.

Moordenaars zitten in Nederland gemiddeld 8,5 jaar vast. Mensen die veroordeeld zijn voor doodslag zitten twee jaar korter vast.

Uit het onderzoek blijkt ook dat moordenaars meestal man (91%) zijn en relatief gezien vaak van allochtone afkomst. De 'kans om een moord te plegen' ligt bij autochtone Nederlanders op 0,8 per 100.000 inwoners. Bij Antillianen is dat 22,1, bij Turken 9,8, bij Surinamers 9,5 en bij Marokkanen 8,0.

Van alle doodslag- en moordzaken wordt 80% opgelost. Van alle veroordeelde daders krijgt 77% alleen gevangenisstraf, 4% alleen tbs en 17% zowel celstraf als tbs. De resterende 2% krijgt jeugddetentie. Als tbs wordt opgelegd scheelt dat ongeveer 2,5 jaar celstraf bij moord.

Gemiddeld worden er in ons land jaarlijks 250 mensen vermoord. Dat is 1,7 moorden per 100.000 mensen. Relatief gezien valt dat mee; in Zuid-Afrika bijvoorbeeld is dat 57 per 100.000 inwoners.