Tuinders liever chemisch dan biologisch

Tuinders spuiten liever met chemische dan met biologische bestrijdingsmiddelen. Wegens gemakzucht en kosten grijpen tuinders steeds vaker terug naar chemische middelen. Tuinbouwadviseurs en leveranciers van de natuurlijke bestrijdingsmiddelen maken hier melding van in het vakblad 'Groenten & Fruit'.

In het voorjaar is een groei van de hoeveelheid biologische bestrijders nodig om zo in mei de strijdt aan te kunnen gaan met schadelijke insecten. Dit gebeurt steeds minder, aldus A. Tetteroo van het bedrijf Koppert. Koppert is de grootste leverancier van biologische bestrijdingsmiddelen ter wereld.

Indien de trend van het teruggrijpen naar chemische middelen doorzet dan kan de sector niet de afspraken nakomen die zijn gemaakt met de overheid over het terugdringen van schadelijke middelen in 2010. Ook dreigt er een verlies van kennis over de biologische aanpak.

Land- en tuinbouw organisatie LTO vindt de opmerkingen van Tetteroo onzin. "Het gebeurt incidenteel, maar er is zeker geen algemene trend. Wij zien dat steeds meer natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Dat gaat nu heel snel.", aldus de woordvoerder van LTO.

Al kan de LTO zich wel voorstellen dat tuinders soms liever chemische producten willen gebruiken. "In het convenant is afgesproken dat zo veel mogelijk biologisch wordt geteeld. Maar in geval van nood mag met chemie worden gecorrigeerd. In de afgelopen jaren zijn vele chemische bestrijdingsmiddelen in Nederland verboden. Daardoor worden voor de boer de risico's van biologische teelt steeds groter, omdat de correctie met chemische middelen nauwelijks mogelijk is. Boeren beginnen dan niet eens meer aan biologische teelt. Wij hebben de overheid hiervoor gewaarschuwd."