''Straffen in Nederland zijn niet te laag''

Nederland kent helemaal geen te lage straffen in vergelijking met de ons omringende landen. Dat zei de Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper gisteren bij de presentatie van het jaarverslag 2002 van de politie Amsterdam-Amstelland.

Kuiper wijst erop dat veroordeelden in Nederland na het uitzitten van tweederde van hun straf op vrije voeten komen. Maar in Duitsland worden gevangenen al na de helft van de straf vrijgelaten. In België gebeurt dat zelfs al, nadat éénderde van de straf achter de rug is, zegt Kuiper.

Gisteren lanceerde de LPF juist een plan om veroordeelden in Nederland de volledige straf te laten uitzitten, en niet na tweederde automatisch vrij te laten.

Ook blijkt uit het jaarverslag dat het politiekorps Amsterdam-Amstelland 70% van de zwaardere misdrijven in de regio oplost. Van de veelvoorkomende criminaliteit wordt ten minste 60% opgelost. Dat cijfers van de Algemene Rekenkamer of het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) een veel lager oplossingspercentage laten zien komt volgens Kuiper omdat ons strafrechtelijk systeem zo in elkaar steekt dat het merendeel van de zaken het predikaat onopgelost houdt, terwijl ze feitelijk wél zijn opgelost. Zo ontstaat ten onrechte het beeld dat bijvoorbeeld de Duitse politie het veel beter doet dan de Nederlandse, aldus Kuiper.