Nederlandse jeugd erg tevreden over opvoeding

Uit een uitgebreid onderzoek onder jongeren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat vandaag werd gepresenteerd, blijkt dat de meeste Nederlandse jongeren tevreden zijn over de opvoeding die zij van hun ouders krijgen. Maar liefst meer dan 80% van de jongens en meisjes (van 12 t/m 17 jaar) heeft niets te klagen over de wijze waarop ze worden grootgebracht. Ongeveer 15% vindt dat 'het wel gaat' en maar 2% is niet tevreden.

Vrijheid om het zakgeld of het eigen verdiende geld te besteden naar eigen keuze, zelf weten hoe ze hun dag indelen én vrij kiezen naar welke televisieprogramma's ze willen kijken, zijn de punten die de Nederlandse jongeren erg waarderen.

Strenger zijn ouders bij het volume van de muziek en vakanties. Zo is voor 60% van de jongeren (12 t/m 17) het alleen op vakantie gaan taboe. Het strengst zijn ouders op het tijdstip waarop ze 's avonds thuis moeten komen. Bij 60% van de pubers bepalen de ouders het tijdstip. Slechts 8% mag dit zelf bepalen, jongens meer dan meisjes.

Discussies tussen jongeren en hun ouders gaan vaak over over meehelpen in de huishouding en over het tijdstip waarop ze 's avonds thuis moeten zijn. Verkering of politieke en godsdienstige onderwerpen leiden minder vaak tot een discussie.