Putten ruziet over vloekverbod

De gemeenteraad van het Veluwse plaatsje Putten heeft geruzied over het vloekverbod. ''Iedere vier jaar is het raak'' zei P. van Elven, het Puttense gemeenteraadslid van D66/GroenLinks, ''en zitten we hier weer het rituele dansje over het vloekverbod op te voeren''. Dat was tegen het verkeerde been van A. van den Berg van de ChristenUnie: ''Respect voor een geloofsovertuiging is geen ritueel dansje. Vloeken is een ernstige vorm van misbruik van Gods naam''.

Het gebakkelei ontstond tijdens de beraadslagingen over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Volgens SGP'er N. Gerritsen onteert vloeken Gods heilige naam en doet dat een rechtschapen Christen pijn: ''Dat kun je vergelijken met iemand die iets slechts over je vrouw vertelt.''

Uiteindelijk werd, na een lange uiteenzetting van de visie der partijen, het voorstel om het vloekverbod weer op te nemen in de APV door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

=

Het vloekverbod in een APV heeft enkel een symbolische- maar gťťn enkele juridische waarde, want artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting) maakt een dergelijk verbod niet te handhaven (R@b).